Kaupunki tiedottaa

Tämä sivu on tarkoitettu Keuruun kaupungin ajankohtaisille asioille kuten eri toimialojen tiedotteille, virallisille kuulutuksille ja ilmoituksille, viranhaltijapäätöksille sekä kaupungin hankinnoille. Toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat löydät puolestaan linkistä Esityslistat pöytäkirjat.

Kuulutukset

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan ilmoituksilla tarkoitetaan virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää.

Olemme ottaneet käyttöön erillisen ohjelman kunnallisten kuulutuksien ja ilmoituksien julkaisuun. Linkin kuulutuksiin löydät myös kotisivujen ylälaidan pikavalikosta. Kuulutuksissa julkaistaan myös muiden viranomaisten lähettämät kuulutukset. Lisäksi kuulutukset laitetaan edelleen kaupungin viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kaupungintalon ulko-oven vieressä (os. Multiantie 5).

Julkiset kuulutukset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa pääsääntöisesti 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.

Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 §:n mukaisesti viranhaltijoiden päätökset on pidetty nähtävillä kaupungin kotisivuilla 1.6.2017 lähtien. Nähtävilläolo tietoverkossa koskee vain niitä viranhaltijapäätöksiä, joista on asianosaisen lisäksi myös kunnan jäsenellä kuntalain 137 §:n mukainen oikeus tehdä oikaisuvaatimus tai kunnallisvalitus.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä vain nähtävilläolo- eli muutoksenhakuajan, joka on merkitty päätökseen. Tarvittaessa tietoverkossa julkaistavista päätöksistä poistetaan muutoksenhaun kannalta tarpeettomat henkilötiedot. Päätösten liitteitä, joissa on salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, jotka voivat vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

Päätöksiin liittyvät julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa ao. viranhaltijan toimistosta.

Hankinnat / tarjouspyynnöt

Kaupungin julkiset hankinnat löydät Hankinnat, tarjouspyynnöt -kohdasta. Siellä julkaistaan kaupungin tarjouspyynnöt julkisista hankinnoista. Päätökset hankinnoista löydät puolestaan viranhaltijapäätöksistä (kun hankintapäätöksen tekee viranhaltija) tai toimielimien pöytäkirjoista (katso: Esityslistat & pöytäkirjat).

Katso myös

Katso myös -sarakkeessa on linkki Keuruu Fan Club -facebook-sivustolle. Käypä lukemassa, mitä keuruulaiset ja Keuruuseen tykästyneet kirjoittelevat.

Myös Keuruun matkailutoimella on omat www-, facebook- ja instagram-sivut Visit Keuruu, joihin löydät linkit Katso myös -sarakkeesta. Keuruun kaupungilla ei ole toistaiseksi omia facebook-sivuja.