Avoimet työpaikat

Keuruun kaupungin avoimet virat ja työsopimussuhteeseen perustuvat toimet julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Kuntarekryn sekä työvoimahallinnon sivustoilta. 

 Linkkejä:

Keuruun kaupunki työllistää satoja eri alojen ammattilaisia

Keuruun kaupungin palveluksessa oli v. 2014 608 vakituista työntekijää. Luvussa ovat mukana Keuruun Vuokra-asunnot ja Keuruun Vesi liikelaitokset. Lisäksi tarvitaan sijaistyövoimaa esimerkiksi sairauslomien, perhevapaiden, vuorottelu- tai opintovapaiden, koulutuksen, hoitovapaan tai vaikkapa vuosiloman ajaksi. Kaikilla toimialoilla ei palkata lainkaan sijaisia, mutta joillakin toimialoilla esimerkiksi hoivatyössä ja koulujen opetustyössä on välttämätöntä palkata sijainen heti poissaolon ensimmäisestä päivästä lähtien.

Henkilötyövuosiksi (htv) muutettuna Keuruun kaupungin palveluksessa tehtiin työtä 655 henkilötyövuotta vuonna 2014. Tähän lukuun on laskettu sekä vakituisen että määräaikaisen henkilöstön tekemät työtunnit vuoden aikana.  

Suurin työllistäjä on sivistys -toimiala (43 %), toiseksi suurin perusturva -toimiala (28 %) ja kolmanneksi suurin tekninen toimiala (17 %).

Keskimääräinen eläkeikä on 62 vuotta.

Keuruun valttina monipuolinen elinkeinorakenne

Keuruulla kannattaa tehdä töitä ja työllistää. Keuruulla on monipuolinen elinkeinorakenne. Tärkeimmät teolliset toimialat ovat metalliteollisuus, metsä- ja puutalous, viestintä sekä elintarvikkeiden tuottaminen. Palvelusektorilla suuria työnantajia ovat Keuruun kaupunki, Keski-Suomen Seututerveyskeskus sekä sadat matkailu- ja muut palvelualan yritykset.

Lisätietoja saat myös osoitteesta www.keulink.fi

Kuntarekry

Syötettä ei löytynyt