Keuruun Vanhusneuvosto

Keuruun vanhusneuvosto on perustettu vuonna 2001. Vanhusneuvoston tehtävänä on vaikuttaa ikääntymiseen liittyviin yleisiin asenteisiin, kuntalaisten aktivointiin ja omien voimavarojen hyödyntämiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen, ympäristö - ja yhdyskuntarakentamiseen, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin sekä muihin tärkeisiin ikäihmisiä koskeviin asioihin

Tehtävänsä toteuttamiseksi Keuruun vanhusneuvosto. seuraa ikääntyneiden tarpeiden, olosuhteiden ja palvelujen kehittymistä sekä kaupungin hyväksymien vanhuspoliittisten päätösten toteutumista, tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, järjestää tilaisuuksia mm. asiakasnäkökulman selvittämiseksi ja tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä toimii yhteistyön rakentajana järjestöjen välillä.

Lisätietoja sihteeriltä, puhelin 0400 405 755.

Keuruun vanhusneuvosto 1.6.2017 - 31.5.2021

Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen
     
Tuija Lautaoja Multian-Keuruun Salli Kajosmäki
045 671 6753 Eläkeläiset ry 040 737 1032 
lautaojatuija(at)gmail.com   salli.kajosmaki(at)elisanet.fi 
     
Leena Wirkkala Keuruun Kansalliset Pirkko Niiranen
0400 124 992 Seniorit ry 040 546 7554
leena.wirkkala(at)pp.inet.fi   pirkko.a.niiranen(at)gmail.com
     
Kaarina Leppänen Eläkeliiton Keuruun    Anna-Liisa Viitanen
040 826 8315 yhdistys ry    
leppanenkaarina(at)gmail.com    
     
Matti Kankaanpää   Eläkeliiton Haapamäen Laila Ulvinen
040 559 6195      yhdistys ry 040 502 2453
     
Liisa Ruusila, pj    Keuruun Heikki Jokinen
0400 189 102 Eläkkeensaajat ry 0400 956 633
liisa.ruusila(at)gmail.com   heikkiljokinen(at)gmail.com
     
Riikka Röppänen, siht. Keuruun kaupunki Sinikka Hotti
0400 405 755 perusturvapalvelut 040 761 6308 
riikka.roppanen(at)keuruu.fi   sinikka.hotti(at)keuruu.fi
     
Pirjo Ikkala Keuruun kaupunki Hannu Pohjonen,
040 585 1519 sivistyspalvelut / 0400 848 139
pirjo.ikkala(at)keuruu.fi tekniset palvelut hannu.pohjonen(at)keuruu.fi
     
Merja Ahonen Keski-Suomen Helena Ala-Viinikka
014 269 0033 Seututerveyskeskus  
merja.ahonen(at)seututk.fi    
     
Lauri Oinonen    Keuruun Onni Haapala
050 5113 083 kaupunginhallitus 045 352 7325
lauri.oinonen(at)hotmail.fi   onni.haapala(at)hotmail.fiVanhusneuvoston antamia lausuntoja:

Vanhusneuvoston lausunto Keuruun suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020

Keuruun vanhusneuvoston lausunto Lehtiniemen alueen esteettömyys ja Kurkisaaren valaistus

Keuruun vanhusneuvoston kannanotto Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma vuonna 2020- luonnoksesta

Vanhusneuvoston lausunto Asiointiliikenteen kehittäminen


Vanhusneuvoston aikaisemmat toimintasuunnitelmat ja pöytäkirjat:

Toimintasuunnitelma v. 2015

Pöytäkirja 21.4.2016

Pöytäkirja 21.1.2016

Pöytäkirja 8.9.2015

Pöytäkirja 7.4.2015

Pöytäkirja 22.1.2015