Tietosuojaselosteet

Tiedot oikeuksistasi alla oleviin asiakasrekistereihin liittyen löydät tästä linkistä.

Talouspalvelut

Arava- ja antolaina, Finance
Edunvalvonta, holhoustoimen asiakasrekisteri Virho
Myyntireskontra, ProEconomica
Ostoreskontra, Pro Economica

Keuruun kaupungin tietojärjestelmien käyttäjärekisterit 2018

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Luottamushenkilörekisteri, Dynasty
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri 2018

Henkilöstöhallinnon rekisteri 2018
Rekrytointi, Kuntarekry.fi

Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalvelurekisteri 2018

Perusturvapalvelut

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilas- ja asiakasrekisteri, Effica
Kotipalvelujen tukipalvelujen ja niihin rinnastettavien palvelutuottajien rekisteri

Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri
Lastenvalvojan asiakasrekisteri
Sosiaalihuollon asiakasrekisteri
Sosiaali- ja terveystoimessa myönnetyt vapaakortit
Toimeentulotuen asiakasrekisteri
Turvapuhelinhälytysten vastaanottojärjestelmä / Stella Kotipalvelut Oy
Työajan suunnittelu ja laskentajärjestelmä, MD-Titania
Työllisyyspalvelut / Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisterin osarekisteri;
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri

Välitystilin asiakasrekisteri 2018

Sivistyspalvelut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri 2018
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri 2018
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan rekisteri 2018

Perusopetuksen asiakasrekisteri 2018
Lukiokoulutuksen asiakasrekisteri 2018
Opettajarekisteri ja koulun muun henkilökunnan rekisteri 2018
Keuruun kaupungin peruskoulujen vanhempainyhdistysten yhteystiedot 2018

Varhaiskasvatuksen ja koulujen tapaturmailmoitukset sekä niihin liittyvä aineisto 2018

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen koulupsykologin asiakasrekisteri 2018
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kuraattorin asiakasrekisteri 2018
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltorekisteri 2018

Nuorisopalvelujen etsivän nuorisotyön henkilörekisteri 2018

Keski-kirjastojen asiakasrekisteri 2018
Keuruun kirjaston kotipalvelun asiakasrekisteri 2018
Haapamäen kirjaston kotipalvelun asiakasrekisteri 2018
Pihlajaveden Kauppalan kirjastopalvelun asiakasrekisteri 2018 
Pohjoislahden kirjaston asiakasrekisteri 2018

Kansalaisopiston asiakasrekister 2018
Musiikkiopiston asiakasrekisteri 2018
Kansalaisopiston kurssien ja ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta 2018

Uimahallin asiakasrekisteri 2018
Vapaa-aikatoimen tilojen avainten luovutus- ja palautusrekisterit 2018
Vapaa-aikatoimen avustusten ja stipendien myöntämisen ja maksatuksen henkilörekisteri 2018
Vapaa-aikatoimen järjestämien tapahtumien ja ryhmien osallistujarekisterit 2018
Vapaa-aikatoimen sali- ja tilavarauksien yhteyshenkilö- ja laskutusrekisteri 2018

Sivistyspalvelujen asiakaspalautteiden, kyselyjen ja ilmoittautumisien henkilörekisteri 2018

Tekniset palvelut

Yksityisteiden asiakasrekisteri 2018
Venepaikkojen hallinnan ja myynnin asiakasrekisteri 2018
Liikehuoneistojen vuokrasopimuksien ja laskutuksen asiakasrekisteri 2018
Työajanseuranta, tilapalvelu
Sivutoimilupien henkilötietorekisteri 2018
Kameravalvonnan videokuvamateriaalin rekisteri 2018

Ruokatilauksien kotiinkuljetuksen asiakasrekisteri (Jamix) 2018

Rakennusvalvonnan asiakastietorekisteri 2018

Ympäristön- ja terveydensuojelutoimiston asiakasrekisterit

Keuruun Vesi -liikelaitos

Vesi- ja jätevesihuollon asiakasrekisteri 2018

Keuruun Vuokra-asunnot -liikelaitos

Vuokra-asuntohakemusrekisteri
Vuokrasopimusrekisteri
Vuokralaisluettelo
Domus isännöintijärjestelmä