Hallinto ja päätöksenteko

Hallinnon sivuilla on tietoa Keuruun kaupungin päätöksenteosta, organisaatiosta, toimielimistä yhteystietoineen ja päätöksentekoa ohjaavista johtosäännöistä kuten Keuruun kaupungin hallintosääntö (korvaa mm. entisen hallintosäännön ja organisaatiosäännön) ja Keuruun kaupungin konserniohje.

35-jäseninen kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Valtuuston pääasialliset tehtävät löytyvät Kuntalain 14 §:stä. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Nykyisen valtuuston toimikausi on 2017 - 2021.

Kaupunginhallitus vastaa hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä.

Kuntalain 39 §:n mukaan: "Kunnanhallituksen tulee:
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä."

Lautakunnat ovat toimielimiä, jotka toimivat kaupunginhallituksen alaisena ja hoitavat niitä pysyväisluonteisia tehtäviä, joita valtuusto on niille antanut. Lautakunnat eivät ole pakollisia toimielimiä lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa. Keuruulla lautakuntia on seitsemän (7) tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan lisäksi.  

Hallinto keskitetty kaupungintalolle

Keuruun kaupungin hallinto on keskitetty kaupungintalolle. Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoustilat sijaitsevat kaupungintalon toisessa kerroksessa.

Kaupungintalolla ovat seuraavien toimialojen ja liikelaitosten toimistot:
-  hallinto- ja henkilöstöpalvelut (myös palkanlaskenta),
-  maaseutuhallinto ja lomituspalvelut,
-  talous- ja tietohallintopalvelut, 
-  perusturva (hallinto, sosiaalipalvelut),
-  sivistys (hallinto, varhaiskasvastus, vapaa-aika: liikunta, kulttuuri, nuoriso), 
-  tekninen (hallinto, kaavoitus, kunnallistekniikka, rakennusvalvonta, tilapalvelu, tukipalvelut), 
-  Keuruun Vesi liikelaitos (alakerrassa)
-  Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos (alakerrassa) 

Kaupungin edunvalvontatoimisto sekä Keurusselän ympäristö- ja terveydensuojelutoimisto palvelevat osoiteessa Keskusaukio 3, 42700 Keuruu, eCenterin 2. kerroksessa.

Työllisyyspalvelut palvelee myös eCenterissä. Käynti toimistolle Kippavuorentien puolelta B-rapusta. Alaovi auki klo 9-15 arkisin. Ulko-oven vieressä on myös lukollinen postilaatikko asiakaspostille.